JING

Segmentanalyse illustreret via Jing
Elever i tre 1.g samfundsfagsklasser har i forbindelse med et sociologiforløb beskæftiget sig med Pierre Bourdieu's kapitalformer, og blev i denne sammenhæng bedt om at tage TNS Gallups Kompas test, der placerer respondenten i et segment. Segmentet blev derefter undersøgt og diskuteret med udgangspunkt i Bourdieus kapitalformer. Efterfølgende blev eleverne bedt om at vælge deres modstående segment i Gallups kompasrose, læse og tage notater til segmentet og analysere det vha. deres sociologiske viden. Dernæst skulle eleverne forsøge at tage testen og ramme deres "nye" segment vha. deres analyse - og i processen filme skærmen med Jing og samtidig forklare, hvorfor de valgte, som de gjorde. Afslutningsvis skulle de uploade et dokument til en Lectiomappe med en kort beskrivelse af segmentet og et link til deres video.
Et eksempel på en Jing video kan ses her.


MIND42

Fælles Mindmap om økonomiske begreber og emner
I samfundsfag har underviser udarbejdet et mindmap, der illustrerer, hvilke dele af økonomien klassen kommer til at berøre i det aktuelle undervisningsforløb. Hensigten er, at eleverne skal arbejde videre og udbygge minmap'et; bla.a. har nogle elever lavet oplæg om økonomiske emner, og deres præsentationer er linket til mindmap'et.

BLOG

Netavis på blog om samfundsvidenskabelige emner
En samfundsfaglærer har oprettet en blog, der skal fungere som en form for avis. Tanken er, at det primært skal være elevernes blog/netavis. Avisen vil fokusere på politik og samfundsforhold, og håbet er, at eleverne med tiden af sig selv vil følge med og dermed læse hinandens indlæg. Hvorfor kun lave skriftlige afleveringer til læreren, når man kan skrive til hele verden? Måske vil eleverne også vil føle, at det er mere forpligtende og sjovere. Hvem har ikke en chefredaktør i maven? Samtidig vil avisen kunne give idéer til skriftlige opgaver SRO, SRP, mv. Den faglige forståelse af kerneområder samfundsfag vil alene ved at læse avisen kunne styrkes. I første omgang er avisen tiltænkt underviserens egne samfundsfagsklasser, men med tiden også andre klasser. (Bloggen er ikke tilgængelig længere)

GOOGLE DOCS
En kursist har anvendt Google Docs til fælles notetagning i historie. Der blev taget noter til forskellige ting som eleverne arbejdede med i grupper, hvilket afslutningsvist resulterede i et stort fælles notekorpus.