Her kan du finde eksempler på anvendelse af web 2.0 værktøjer i naturvidenskabelige fag.

JING

Matematikaflevering med Jing
Flere undervisere har bedt elever producere Jings med løsning af matematikopgaver til aflevering. Se eksempler her og her

Fjernundervisning i brug af regneark
En matematiklærer på VUC har produceret en række Jings om anvendelse af regneark, og up-loadet dem på Youtube til brug for sine fjernkursister. Kursisterne har meldt positivt tilbage på dem.Se eksempelnedenfor.
AUDIOBOO

Bytte 'boo' i matematik
Audioboo er brugt i matematik, hvor eleverne har indtalt funktionsundersøgelser. Herefter har de byttet boo's og opgaven har været på baggrund af funktionsundersøgelsen at finde frem til funktionen.


YOUTUBE

Matematikgennemgang på Youtube
Underviser demonstrerer programmet 'Autograph' for sine elever på en Youtubevideo.
Playlist med Youtubevideoer om bestemte sportsgrene / bevægelser
Idrætslærer har samlet playlists med bestemte temaer, sportsgrene, bevægmønstre i idræt.

BLOGS

Blogs som log-bog i idræt
Et idrætshold har anvendt blogs som logbøger. Det er obligatorisk at skrive i dem; underviseren kommer med tilbagemeldinger.

Kemi-blog
Underviser har oprettet en blog med opsummeringer af gennemgået stof fra skoleårets start, krydret med animationer, film osv fra YouTube. Se blog her.

Blog om naturvidenskabeligt grundforløb
På arbejd-selv-fredag i naturvidenskabeligt grundforløb, stillede underviseren opgaver via blogindlæg, som blev besvaret som kommentarer til indlæg. Se blog her.


WIKI

Wiki om vektorer
En 3 g klasse har samlet deres produkter i en wiki, fremfor at producere individuelle rapporter. Se deres wiki om 2D-vektorer her.


GOOGLE DOCS

Google Docs og formular til gruppearbejde og evaluering i kemi
Underviseren oprettede et fællesdokument, hvor eleverne i 2.g gruppevist formulerede svar på en række arbejdsspørgsmål, de havde arbejdet med i et tidligere modul.Efterfølgende evaluerede underviseren forløbet med et spørgeskema oprettet i Google formular.

Brainstorm i biologi med Google Docs
I forbindelse med start på nyt forløb i biologi A om grundlæggende nervefysiologi og rusmiddelbiologi, oprettede underviseren et fælles google dokument til brainstorm. Efter 10 minutters individuel skriveperiode, hvor eleverne skulle skrive løs om, hvad de vidste om nerver og hjernen, diskuterede de på klassen - på baggrund af google dokumentet - hvordan det kommende undervisningsforløb skulle tilrettelægges.


MIND42

Overblik over organisk kemi med Mind42
Mind maps er anvendt i et undervisningsforløb i organisk kemi til at få overblik over noter ved afslutning af forløbet. Eleverne har koblet billeder og illustrationer på.

Redox-reduktioner på Mind42
Eleverne i 2v (biotek/kemi) blev bedt om - i grupper af ca. 3 at lave mindmaps over emnet redoxreaktioner, som en afrunding af et basisforløb i redoxkemi. Tanken, at de senere skal bygge videre på den, når de støder på redoxreaktioner i andre forløb i bioteknologi (kemi). Eksempel på mindmap kan ses her.