Her kan du finde eksempler på web 2.0 baserede undervisningsforløb inden for de humanistiske fag:

BLOGS:

Klasseblog giver dialog med canadisk forfatter:
Eleverne blogger om ny canadisk litteratur og forfatteren svarede på elevernes spørgsmål, hvormed verden kommer ind i klasselokalet og motiverer eleverne. Læs uddybende beskrivelse her

Blogs anvendt i samarbejde mellem engelsk og spansk:
Hver gruppe fik til opgave selv at strukturere og sammensætte et modul, at skrive indlæg på blog som optakt til modul og evaluere efter hvert modul. Eleverne blev også bedt om at afrunde på spanglish. Lærerne retter ikke traditionelt, men kommenterer.
Se eksempler på elevblogs her:
www.spanglishtime.blogspot.com
latinosintheus.blogspot.com

Klasseblogs i dansk om genrer:
På deres egne blogs skriver eleverne om forskellige genrer. Bagefter skriver de historier indenfor en bestemt genre og kommenterer hinanden. Positiv vurdering af skriftlighed på en sjov måde, der fremmer kreativitet og skærper deres sprogfornemmelse i og med at de ved at det læses af andre.

Elevblogs i dansk som optakt til artikelskrivning:
Elever opretter egne blogs, der skal munde ud i artikel om emne efter eget valg. Underviser har leveret køreplan over alle faser fra ide, strukturering, skrivning, redigering. Den fastlagte arbejdsproces befordrede at eleverne fik overblik over processen på metaniveau.

YOUTUBE

Musikvideoer i tysk:
Eleverne fik til opgave at finde lydfil med tysk tekst og derefter oversætte samt visualisere med billeder på nettet. Hvis man lægger optagelserne ind i et privat forum så kun de, der har linket kan se det, får man ikke problemer med ophavsrettighederne. Dette eksempel er fremstillet inden for 90 min.: Deutschland.

Sammenligning af forskellige versioner af værker i musik:
Youtube vrimler med forskellige versioner og opførelser, hvilket en musiklærer har benyttet i forbindelse med et holds arbejde med en bestemt arie fra Mozarts Tryllefløjten. Afspilningslisten kan ses her

Elever synkroniserer Youtubevideoer i fremmedsprog:
Find en musikvideo på Youtube og slå lyden fra. Brug evt. Jing eller Audioboo/Soundcloud til at lade eleverne synkronisere og derved selv skabe lyden. Kan anvendes i forbindelse med f. eks en oversættelse i fremmedsprogsundervisning eller prøv at lade eleverne selv fabulere over eller parafrasere på fremmedsprog hvad personerne siger/synger.

Elevproduktion af forfatterportrætter i dansk og sprogfag:
Eleverne kan selv lave en video om f.eks. George Brandes med oplæsning af relevante passager og historiske fakta om forfatteren.

Dramatisering i dansk af novelle:
Klassen har læst novelle af Helle Helle, dramatiseret og lagt på Youtube. Bemærk, at Youtube rummer et meget enkelt, men brugbart videoredigeringsværktøj.

AUDIOBOO (på kurserne i foråret blev programmet Soundcloud anvendt i stedet for)

Dokumentation af elevernes progression i tysk:
I en tyskklasse har alle hørt sig selv og alle lydoptagelser er blevet gemt. Når det gentages senere, kan klassen forhåbentlig høre, at der er sket en udvikling med udtalen.

Fiktive interviews i engelsk med karakterer fra en film:
Eleverne havde fremstillet lydoptagelser, hvor indholdet var forskellige gruppers interviews med personer fra en film, som eleverne tidligere havde set.

Samarbejde mellem samfundsfag og musik:
Lydfil brugt som aflevering, hvor produktet var en rap-sang udviklet i samarbejde mellem fagene samfundsfag og musik.

Digtanalyse på fremmedsprog:
Grupper analyserer et digt. Indtaler analysen på Smartphone og sender til lærer. Krav om at alle elever indtaler noget og dermed får talt sproget.

En tjekliste til en musikaflevering:
Hvad skal elever huske, når de skal lave en musikaflevering? Med en indtalt podcast slipper læreren for at gentage sig selv. Lyt til den her.

Få de generte elever til at sige noget i fremmedsprog:
Bruge det ifm sprogfag: elever som ikke vil sige noget foran andre kan læse noget ind hjemmefra, som så kan kommenteres af læreren (udtale).

Rollespil i sprogfag:
Audioboo er brugt i engelsk til at lave et radioprogram. Eleverne dannede grupper, hvor de forskellige jobfunktioner på en radiokanal blev repræsenteret af eleverne. De brugte også jingles og der var fokus på selve tilrettelæggelsen af programmet.

Produktivt gruppearbejde:
Gruppearbejde bliver ofte noget sjusk. Ved at indtale på Audioboo (produktkrav) gør, at elever, der ikke plejer at lave noget i gruppearbejde begynder at engagere sig. Det bliver gemt via smartphone, og dokumenterne bliver lagt op i Fronter. De kan dog også bruge deres pc, såfremt de ingen smartphone ejer.

Elevpodcasts som forberedelse til en time:
Brug fx en lydoptagelse til forberedelse til en time, hvor eleverne skal indtale, hvad de vil bidrage med til den kommende time om et i forvejen aftalt/forberedt emne.

Podcasts som opfølgning på tekstarbejde i dansk:
Interviewopgave med hf-klasse som opfølgning på tekstarbejde: Eleverne skrev på basis af tekstlæsning et manuskript med interviews af personer fra teksterne, som læreren godkendte. Herefter hørte de alle optagelserne på klassen og læreren gav skriftlige/mundtlige kommentarer. Grupperne fik individuelle opgaver, hvilket gør at det ikke bliver kedeligt at høre alle optagelserne på klassen. Læs uddybende beskrivelse

Retorikforløb: Gruppen holder en tale:
Læreren gav grupperne forskellige indledninger til taler, som de skulle indtale (formidlingsopgave). Eleverne afspillede derefter deres boos og kommenterede. Læreren havde medbragt headsets, men kun en enkelt gruppe lånte den. Mange elever har selv glimrende microfoner på deres computere.

Audioboos som audioguides:
Lad eleverne fremstille audioboos til studieture, hvad enten de er fiktive eller finder sted. Downloades som MP3-filer.

GOOGLE DOCS:

Google Docs som platform for struktureret klasse-brainstorm:
Er blevet anvendt som som optakt til essayskrivning, hvor klassen i en times tid har brainstormet i et analyseark til en sagprosatekst. Herefter kunne de gå hjem og skrive deres essay og kunne få støtte og inspiration i dokumentet som de stadig havde adgang til.

Tag fælles noter under filmen:
En lærer har brugt Google Docs til at lade klassen tage noter mens de så filmen Fight Club. Herefter blev klassen delt op i 3 grupper, som skrev et fælles afsnit med en topic sentence til et essay med hvert sit fokus (fx setting, stemning). (Eleverne oprettede google docs og delte med læreren, så han kunne se hver gruppes dokument). Det er lige som at lave en aflevering, men den produceres på klassen med lærer som “medkigger”.

Google Docs til det grove:
Gennemgang af grundlæggende begreber uddelegeres og skrives i google Doc, så alle hurtigt får styr på begreberne. Det fælles arbejde med begreberne projiceres op på tavlen, Denne arbejdsmåde har givet mere tid til spørgsmål på højere taksonomiske niveauer.

Fælles respons i retorik:
Retoriklærer har brugt fælles dokument som responsark til klassens retoriske fremlæggelser.