Vi har her forsøgt at samle eksempler på brug af web 2.0 værktøjer, der kan anvendes på tværs af fag:

MINDMAP I AT
I forbindelse med et AT forløb, skulle en 3g klasse gøre sig overvejelser om selve den indledende (og ofte svære) idéfase i forbindelse med et givent overordnet emne. Det blev meget hurtigt en både spændende og konstruktiv, men også omfattende byge af relevanskriterier for den gode emneafgrænsning og gode idéer i det hele taget. Underviser og elever oprettede et Mind42 map, og strukturerede løbende de input der kom. Den underviser der skulle fortsætte AT forløbet i den efterfølgende time blev oprettet som "managing collaborator", og kunne fortsætte hvor første underviser og klassen slap.

FACEBOOK - TIL AT KOMMUNIKERE MED ELEVERNE OM FRAVÆR OG LEKTIER
En underviser med et hold med meget fravær har oprettet en FaceBook gruppe for holdet, og har gode erfaringer med at 'nå' de fravæende kursuister her. Underviseren skriver fx og spørger, hvorfor de er fraværende og ansporer dem til at komme, og har gjort sig den erfaring, at det gør en forskel. Siden bruges også til at stille opgaver, orientere om lektier med mere. Holdet øvrige lærere har også mulighed for at følge med og følge op.

OM PÆDAGOGISK ANVENDELSE AF BLOGS
Niels Jacob Dyrby fra VUC har skrevet om sine erfaringer med at anvende blogs i DsA. Se Niels Jacobs notat her.

PRØVEEKSAMEN I AT - PÅ AUDIOBOOS
Efter endt AT8-forløb afleverede elever deres synopser og nogle enkelte også deres talepapir. Undervisrne havde tænkt et par moduler med prøveeksamen, hvor et par elever blev trukket ud til en eksamenslignende seance, med her stejlede klassen. Løsningen blev at eleverne skulle øve sig på eksamen ved at optage indlæg på audioboo's - og underviserne kan evaluere samtlige elevers boos.


BLOGS:
  • eleverne skal efter hver time formulere med egne ord i bloggen, hvad de har lært pågældende time
  • kan bruges som portefølje/logbog
  • opret ved nye klasser en holdblog, der kan fungere som en elektronisk rustur hvor eleverne/kursisterne præsenterer sig selv med musik, billeder og skriftlige indlæg
  • opret linksamling via blogs. Hver post får en faglig overskrift, og lærerne og eleverne bidrager derefter med relevante links via kommentarmulighederne.

YOUTUBE:
  • Afspilningslister er meget nyttige, så man kan gemme sine links og henvise sine klasser til dem


SYNKRONT SAMARBEJDE I GOOGLE DOCS:
Kursister har givet udtryk for at det virkede godt som lærer at være på/kunne deltage i elevernes dokumenter og dermed kunne følge de enkelte grupper på afstand. Eleverne får med Google Docs også mulighed for at arbejde synkront hjemmefra.

Google Docs som stor fælles elektronisk tavle:
Hvis klassen opretter et fælles dokument kan alle skrive på det samtidig og alle kan følge med i det, hvis det deles via projektor.

Google Docs til hurtig forløbsevaluering:
I Google Docs kan man også oprette en såkaldt formular, der er velegnet til spørgeskema i forbindelse med forløbsevaluering.