Billede1_uv.JPG

Web 2.0 kursus: rammer og indhold

Der blev afviklet 10 kurser i efteråret 2011. Kurserne er afviklet over to dage a 6 undervisningstimer, adskilt af en fire ugers studieperiode. I perioden mellem kursusdagene har intentionen været, at kursisterne skulle afprøve minimum to web 2.0 værktøjer i undervisningen og løbende præsentere, hvordan værktøjet konkret er blevet anvendt i undervisningen, hvilke resultater der kom ud af det og hvordan eleverne reagerede på det, på deres respektive blogs. I studieperioden har kursusinstruktørerne stået til rådighed for vejledning, i et omfang svarende til en time pr. deltager.
På første kursusdag blev der introduceret til kursuskonceptet, hvorefter følgende redskaber blev præsenteret, - med fokus på pædagogiske muligheder.

Google Documents, Flickr, Jing, Wiki (wikispaces), Audioboo, Youtube, Facebook, Mind42, Blogs

Præsentationerne blev ledsaget af ’hands on’ øvelser, der omfattede, at deltagerne blev oprettet som brugere, fik installeret de relevante værktøjer på deres pc samt fik afprøvet de mest centrale funktioner. Deltagerne oprettede ved dagens afslutning egne blogs til brug for studieperioden til præsentation af læringsartefakter, samt refleksioner over anvendelsen af web 2.0 værktøjer i undervisningen. På anden kursusdag blev udvalgte eksempler på web 2.0 baserede læringsartefakter præsenteret bl.a. med udgangspunkt i kursisternes blogs. Herefter bidrog kursisterne i grupper til produktionen af en fælles web 2.0 ressource, der havde til formål at demonstrere og fastholde potentialer og problemer i de gennemgåede værktøjer.