Recent Changes

Tuesday, January 8

 1. 2:25 am

Saturday, August 18

 1. 1:54 pm

Monday, April 16

 1. page Didaktiske web 2.0 fokuspunkter edited ... 4) " Hvorfor kan vi ikke bare bruge Fronter" ... vil vi spupplere supplere me…
  ...
  4)
  " Hvorfor kan vi ikke bare bruge Fronter"
  ...
  vil vi spuppleresupplere med følgende
  Fronter koster penge, hvorimod web 2.0 er gratis.
  ...
  videregående uddannelsesinstitution vil han eller hun blive mødt af et nyt system/skal. Det er værd at overveje, hvorvidt det er muligt at skabe en større digital sammenhæng, således at den lærende ikke skal bøvle alt for meget med at overføre materiale fra en læringsplatform til en anden.
  5)
  "Er de web 2.0 værktøjer i virkeligeheden ikke en samling one-trick ponies?"
  (view changes)
  2:14 am
 2. page Om IT-Center Fyns web 2.0 projekt (deleted) edited
  2:10 am

Tuesday, April 10

 1. page Eksempler på brug af web 2.0 i humanistisk faggruppe edited ... Tag fælles noter under filmen: En lærer har brugt Google Docs til at lade klassen tage noter …
  ...
  Tag fælles noter under filmen:
  En lærer har brugt Google Docs til at lade klassen tage noter mens de så filmen Fight Club. Herefter blev klassen delt op i 3 grupper, som skrev et fælles afsnit med en topic sentence til et essay med hvert sit fokus (fx setting, stemning). (Eleverne oprettede google docs og delte med læreren, så han kunne se hver gruppes dokument). Det er lige som at lave en aflevering, men den produceres på klassen med lærer som “medkigger”.
  Google Docs til det grove:
  Gennemgang af grundlæggende begreber uddelegeres og skrives i google Doc, så alle hurtigt får styr på begreberne. Det fælles arbejde med begreberne projiceres op på tavlen, Denne arbejdsmåde har givet mere tid til spørgsmål på højere taksonomiske niveauer.
  Fælles respons i retorik:
  Retoriklærer har brugt fælles dokument som responsark til klassens retoriske fremlæggelser.

  (view changes)
  2:41 am
 2. page Eksempler på brug af web 2.0 i humanistisk faggruppe edited Her kan du finde eksempler på web 2.0 baserede undervisningsforløb inden for de humanistiske fag: …
  Her kan du finde eksempler på web 2.0 baserede undervisningsforløb inden for de humanistiske fag:
  BLOGS:
  ...
  med canadisk forfatter. forfatter:
  Eleverne blogger om ny canadisk litteratur og forfatteren svarede på elevernes spørgsmål, hvormed verden kommer ind i klasselokalet og motiverer eleverne. Læs uddybende beskrivelse her
  ...
  engelsk og spansk spansk:
  Hver gruppe fik til opgave selv at strukturere og sammensætte et modul, at skrive indlæg på blog som optakt til modul og evaluere efter hvert modul. Eleverne blev også bedt om at afrunde på spanglish. Lærerne retter ikke traditionelt, men kommenterer.
  Se eksempler på elevblogs her:
  www.spanglishtime.blogspot.com
  latinosintheus.blogspot.com
  ...
  dansk om genrer.genrer:
  På deres egne blogs skriver eleverne om forskellige genrer. Bagefter skriver de historier indenfor en bestemt genre og kommenterer hinanden. Positiv vurdering af skriftlighed på en sjov måde, der fremmer kreativitet og skærper deres sprogfornemmelse i og med at de ved at det læses af andre.
  ...
  optakt til artikelskrivningartikelskrivning:
  Elever opretter egne blogs, der skal munde ud i artikel om emne efter eget valg. Underviser har leveret køreplan over alle faser fra ide, strukturering, skrivning, redigering. Den fastlagte arbejdsproces befordrede at eleverne fik overblik over processen på metaniveau.
  YOUTUBE
  Musikvideoer i tysk. tysk:
  Eleverne fik til opgave at finde lydfil med tysk tekst og derefter oversætte samt visualisere med billeder på nettet. Hvis man lægger optagelserne ind i et privat forum så kun de, der har linket kan se det, får man ikke problemer med ophavsrettighederne. Dette eksempel er fremstillet inden for 90 min.: Deutschland.
  ...
  værker i musik.musik:
  Youtube vrimler med forskellige versioner og opførelser, hvilket en musiklærer har benyttet i forbindelse med et holds arbejde med en bestemt arie fra Mozarts Tryllefløjten. Afspilningslisten kan ses her
  ...
  Youtubevideoer i fremmedsprog.fremmedsprog:
  Find en musikvideo på Youtube og slå lyden fra. Brug evt. Jing eller Audioboo/Soundcloud til at lade eleverne synkronisere og derved selv skabe lyden. Kan anvendes i forbindelse med f. eks en oversættelse i fremmedsprogsundervisning eller prøv at lade eleverne selv fabulere over eller parafrasere på fremmedsprog hvad personerne siger/synger.
  ...
  dansk og sprogfag.sprogfag:
  Eleverne kan selv lave en video om f.eks. George Brandes med oplæsning af relevante passager og historiske fakta om forfatteren.
  ...
  dansk af novelle.novelle:
  Klassen har læst novelle af Helle Helle, dramatiseret og lagt på Youtube. Bemærk, at Youtube rummer et meget enkelt, men brugbart videoredigeringsværktøj.
  AUDIOBOO (på kurserne i foråret blev programmet Soundcloud anvendt i stedet for)
  ...
  progression i tysktysk:
  I en tyskklasse har alle hørt sig selv og alle lydoptagelser er blevet gemt. Når det gentages senere, kan klassen forhåbentlig høre, at der er sket en udvikling med udtalen.
  ...
  fra en film.film:
  Eleverne havde fremstillet lydoptagelser, hvor indholdet var forskellige gruppers interviews med personer fra en film, som eleverne tidligere havde set.
  ...
  samfundsfag og musikmusik:
  Lydfil brugt som aflevering, hvor produktet var en rap-sang udviklet i samarbejde mellem fagene samfundsfag og musik.
  Digtanalyse på fremmedsprog.fremmedsprog:
  Grupper analyserer et digt. Indtaler analysen på Smartphone og sender til lærer. Krav om at alle elever indtaler noget og dermed får talt sproget.
  ...
  til en musikaflevering. musikaflevering:
  Hvad skal elever huske, når de skal lave en musikaflevering? Med en indtalt podcast slipper læreren for at gentage sig selv. Lyt til den her.
  ...
  noget i fremmedsprogfremmedsprog:
  Bruge det ifm sprogfag: elever som ikke vil sige noget foran andre kan læse noget ind hjemmefra, som så kan kommenteres af læreren (udtale).
  Rollespil i sprogfagsprogfag:
  Audioboo er brugt i engelsk til at lave et radioprogram. Eleverne dannede grupper, hvor de forskellige jobfunktioner på en radiokanal blev repræsenteret af eleverne. De brugte også jingles og der var fokus på selve tilrettelæggelsen af programmet.
  Produktivt gruppearbejdegruppearbejde:
  Gruppearbejde bliver ofte noget sjusk. Ved at indtale på Audioboo (produktkrav) gør, at elever, der ikke plejer at lave noget i gruppearbejde begynder at engagere sig. Det bliver gemt via smartphone, og dokumenterne bliver lagt op i Fronter. De kan dog også bruge deres pc, såfremt de ingen smartphone ejer.
  ...
  til en timetime:
  Brug fx en lydoptagelse til forberedelse til en time, hvor eleverne skal indtale, hvad de vil bidrage med til den kommende time om et i forvejen aftalt/forberedt emne.
  ...
  tekstarbejde i danskdansk:
  Interviewopgave med hf-klasse som opfølgning på tekstarbejde: Eleverne skrev på basis af tekstlæsning et manuskript med interviews af personer fra teksterne, som læreren godkendte. Herefter hørte de alle optagelserne på klassen og læreren gav skriftlige/mundtlige kommentarer. Grupperne fik individuelle opgaver, hvilket gør at det ikke bliver kedeligt at høre alle optagelserne på klassen. Læs uddybende beskrivelse
  ...
  holder en tale.tale:
  Læreren gav grupperne forskellige indledninger til taler, som de skulle indtale (formidlingsopgave). Eleverne afspillede derefter deres boos og kommenterede. Læreren havde medbragt headsets, men kun en enkelt gruppe lånte den. Mange elever har selv glimrende microfoner på deres computere.
  Audioboos som audioguides.audioguides:
  Lad eleverne fremstille audioboos til studieture, hvad enten de er fiktive eller finder sted. Downloades som MP3-filer.
  GOOGLE DOCS:
  Google Docs som platform for struktureret klasse-brainstorm:
  Er blevet anvendt som som optakt til essayskrivning, hvor klassen i en times tid har brainstormet i et analyseark til en sagprosatekst. Herefter kunne de gå hjem og skrive deres essay og kunne få støtte og inspiration i dokumentet som de stadig havde adgang til.
  FRTag fælles noter under filmen:
  En lærer
  har brugt det til notetagningGoogle Docs til at lade klassen tage noter mens de så filmen Fight
  ...
  delte med Finn,læreren, så han
  (view changes)
  2:28 am
 3. page Eksempler på brug af web 2.0 i humanistisk faggruppe edited ... Podcasts som opfølgning på tekstarbejde i dansk Interviewopgave med hf-klasse som opfølgning …
  ...
  Podcasts som opfølgning på tekstarbejde i dansk
  Interviewopgave med hf-klasse som opfølgning på tekstarbejde: Eleverne skrev på basis af tekstlæsning et manuskript med interviews af personer fra teksterne, som læreren godkendte. Herefter hørte de alle optagelserne på klassen og læreren gav skriftlige/mundtlige kommentarer. Grupperne fik individuelle opgaver, hvilket gør at det ikke bliver kedeligt at høre alle optagelserne på klassen. Læs uddybende beskrivelse
  ...
  en tale.
  Læreren gav grupperne forskellige indledninger til taler, som de skulle indtale (formidlingsopgave). Eleverne afspillede derefter deres boos og kommenterede. Læreren havde medbragt headsets, men kun en enkelt gruppe lånte den. Mange elever har selv glimrende microfoner på deres computere.
  Audioboos som audioguides.
  Lad eleverne fremstille audioboos til studieture, hvad enten de er fiktive eller finder sted. Downloades som MP3-filer.
  GOOGLE DOCS:
  Er blevet anvendt som som optakt til essayskrivning, hvor klassen i en times tid har brainstormet i et analyseark til en sagprosatekst. Herefter kunne de gå hjem og skrive deres essay og kunne få støtte og inspiration i dokumentet som de stadig havde adgang til.
  FR har brugt det til notetagning til filmen Fight Club. Herefter blev klassen delt op i 3 grupper, som skrev et fælles afsnit med en topic sentence til et essay med hvert sit fokus (fx setting, stemning). (Eleverne oprettede google docs og delte med Finn, så han kunne se hver gruppes dokument). Det er lige som at lave en aflevering, men den produceres på klassen med lærer som “medkigger”.

  (view changes)
  2:16 am
 4. page Eksempler på brug af web 2.0 i samfundsvidenskabelig faggruppe edited ... Netavis på blog om samfundsvidenskabelige emner En samfundsfaglærer har oprettet en blog, der…
  ...
  Netavis på blog om samfundsvidenskabelige emner
  En samfundsfaglærer har oprettet en blog, der skal fungere som en form for avis. Tanken er, at det primært skal være elevernes blog/netavis. Avisen vil fokusere på politik og samfundsforhold, og håbet er, at eleverne med tiden af sig selv vil følge med og dermed læse hinandens indlæg. Hvorfor kun lave skriftlige afleveringer til læreren, når man kan skrive til hele verden? Måske vil eleverne også vil føle, at det er mere forpligtende og sjovere. Hvem har ikke en chefredaktør i maven? Samtidig vil avisen kunne give idéer til skriftlige opgaver SRO, SRP, mv. Den faglige forståelse af kerneområder samfundsfag vil alene ved at læse avisen kunne styrkes. I første omgang er avisen tiltænkt underviserens egne samfundsfagsklasser, men med tiden også andre klasser. (Bloggen er ikke tilgængelig længere)
  .GOOGLE DOCS
  En kursist har anvendt Google Docs til fælles notetagning i historie. Der blev taget noter til forskellige ting som eleverne arbejdede med i grupper, hvilket afslutningsvist resulterede i et stort fælles notekorpus.

  (view changes)
  2:08 am
 5. page Eksempler på Good Practice på tværs af fag edited ... Google Docs som stor fælles elektronisk tavle: Hvis klassen opretter et fælles dokument kan a…
  ...
  Google Docs som stor fælles elektronisk tavle:
  Hvis klassen opretter et fælles dokument kan alle skrive på det samtidig og alle kan følge med i det, hvis det deles via projektor.
  Google Docs til hurtig forløbsevaluering:
  I Google Docs kan man også oprette en såkaldt formular, der er velegnet til spørgeskema i forbindelse med forløbsevaluering.

  (view changes)
  2:01 am
 6. page Eksempler på Good Practice på tværs af fag edited ... YOUTUBE: Afspilningslister er meget nyttige, så man kan gemme sine links og henvise sine klas…
  ...
  YOUTUBE:
  Afspilningslister er meget nyttige, så man kan gemme sine links og henvise sine klasser til dem
  ...
  I GOOGLE DOCSDOCS:
  Kursister har givet udtryk for at det virkede godt som lærer at være på/kunne deltage i elevernes dokumenter og dermed kunne følge de enkelte grupper på afstand. Eleverne får med Google Docs også mulighed for at arbejde synkront hjemmefra.
  Google Docs som stor fælles elektronisk tavle:
  Hvis klassen opretter et fælles dokument kan alle skrive på det samtidig og alle kan følge med i det, hvis det deles via projektor.

  (view changes)
  1:48 am

More