Ekstern evaluering af kurset

Billede_4_uv.JPG

Kursusrækken er blevet evalueret af Nationalt Videncenter for Læremidler. Evalueringen findes her.